Login

Donateur

Wanneer u/jij zelf niet zingt maar wel van zingen houdt en regelmatig onze uitvoeringen meemaakt, dan is het misschien een goed idee om u/je op te geven als donateur/vriend van het Christelijk Koor Joy. Wij nodigen u/je uit het koor financieel een steun in de rug te geven door VRIEND te worden.

Het koor telt nu 22 enthousiaste amateurs die door het jaar heen in Rotterdam en omgeving in erediensten hun medewerking verlenen en in verzorgingshuizen een muzikale avond voor bewoners verzorgen. Ook willen we graag eens per anderhalf à twee jaar een mooi concert verzorgen. Uw/ jouw donatie wordt in het geheel besteed aan het koor zodat wij deze ambities waar kunnen maken.

Vriendschapsprijs

De kosten voor de muzikale vriendschap bedragen € 25,- per jaar en kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL74 INGB 0007 8303 71 t.n.v. Christelijk Jongerenkoor Joy te Rotterdam. Maar ook met andere/éénmalige giften zijn wij natuurlijk heel blij!

Onze muzikale vrienden worden natuurlijk op de hoogte gehouden van het doen en laten van het koor. U/je ontvangt ieder jaar leuke weetjes over het koor en hebt een streepje voor bij onze concerten. Geef ons dus ook meteen uw/jouw adresgegevens door, zodat we u/je op de hoogte kunnen houden. Dit kan gewoon per post of per e-mail: info@koorjoy.nl.

Namens koor Joy, bij voorbaat dank!