Login

Kerstconcert 2014

Na maanden van voorbereiding was er dan toch de avond van het Streekkorenconcert in onze eigen kerk. Om half 7 begonnen we met een koor die 6 liederen zongen, en er kwam geen eind aan. Eindelijk na een half uur was het voorbij. Vervolgens kwamen er koren uit de Hoeksche Waard, dus je raad het al: zware kost met bijna hele noten, pffffft. Niet dat ik daar iets tegen heb, maar wat meer variatie in melodie en volume was wel beter geweest. Enfin, de knotjes, lange rokken en een 2e versie van "Young mister Grace" (de ouderen onder ons weten wie ik bedoel) werd naar en van het podium gebracht, ondersteund en wel, terwijl het koor hem gedwee volgde. Gelukkig waren er ook leuke deuntjes en meeklappers te horen van gospelkoren en JOY, alhoewel enkele koren het niet nodig vonden mee te doen en stoïcijns bleven kijken en luisteren. Het "witte" gospelkoor had een goede en enthousiaste dirigente en zongen aanstekelijke liederen. Op het programma stond dat wij als laatste een optreden zouden verzorgen, ware het niet dat de dirigent van Sjaaruh (= Share) te laat was (bewust of onbewust) en zodoende werd gevraagd of wij wilden ruilen en als een na laatste ons repertoire ten gehore wilden brengen. Tuurlijk, geen probleem. Alexander vroeg of we, omdat we met een klein clubje waren, rondom de piano konden staan. Zo gezegd, zo gedaan. "Prayer for the city" werd ingezet en al snel voelden we dat het goed zat, gevolgd door "God and God alone". Vervolgens "The Lord is my shepherd" en de Negro-spirituals. Al gauw bleek dat dit aanstekelijk werkte en werd er meegeklapt (jawel, ook door de eerder genoemde koren). Als afsluiter werd "Precious Lord" gezongen en dat ging ook lekker. Al met al een goed optreden met goede meetmomenten gezien het aantal applausjes dat we kregen. Vervolgens kwam Sjaaruh en die zette een goede, enthousiaste en aanstekelijk optreden neer. Zo blijkt dat ze het beste voor het laatst hadden bewaard. Bij het afsluitwoord werd gerefereerd aan het feit dat het een gok was om zoiets een keer in Rotterdam te doen, maar ze waren blij dat het zo'n succes was en zo verfrissend(ahum). Wellicht een vervolg volgend jaar??

 • Images/Gallery/2014/0001.png

  image
 • Images/Gallery/2014/0002.png

  image
 • Side-view.png
 • Images/Gallery/2014/0003.png

  image
 • Images/Gallery/2014/0004.png

  image
 • Images/Gallery/2014/0005.png

  image
 • Images/Gallery/2014/0006.png

  image
 • Images/Gallery/2014/0007.png

  image
 • Images/Gallery/2014/0008.png

  image
 • Images/Gallery/2014/0009.png

  image
 • Images/Gallery/2014/0010.png

  image

flyer
Flyer 2014